[www.hnkhajduk.com] - Neslužbeni forum HNK Hajduka  

Go Back   [www.hnkhajduk.com] - Neslužbeni forum HNK Hajduka > Hajduk OnLine forumi > Ćakule

View Poll Results: Moj predsjednik je...
Andrija Hebrang 3 6.12%
Milan Bandić 3 6.12%
Damir Kajin (Bože sačuvaj) 4 8.16%
Ivo Josipović 11 22.45%
Josip Jurčević 6 12.24%
Boris Mikšić (feminist) 1 2.04%
Dragan Primorac 5 10.20%
Vesna Pusić 8 16.33%
Miroslav Tuđman 6 12.24%
Nadan Vidošević 2 4.08%
Voters: 49. You may not vote on this poll

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 05-01-2010, 04:54 PM   #121
monkul
Jeremija
 
monkul's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: kod drage vode....
Posts: 13,273
monkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the rough
Arrow katolička država?....

Quote:
Originally Posted by euskadi View Post
necu glasat kao ni ovih zadnjih god jer kakav je to kandidat koji kaze da ce bit predsjednik crvenoj Hrvatskoj,a sta je sa nama crnima,a da ne pricam da ne zelim masona za predsjednika!mi smo jedina katolicka drzava bez katolika predsjednika pljuc


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
(pročišćeni tekst)

I. IZVORIŠNE OSNOVE

Izražavajući tisućljetnu nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost hrvatskoga naroda, potvrđenu slijedom ukupnoga povijesnoga zbivanja u različitim državnim oblicima te održanjem i razvitkom državotvorne misli o povijesnom pravu hrvatskoga naroda na punu državnu suverenost, što se očitovalo:

– u stvaranju hrvatskih kneževina u VII. stoljeću;

– u srednjovjekovnoj samostalnoj državi Hrvatskoj utemeljenoj u IX. stoljeću;

– u Kraljevstvu Hrvata uspostavljenome u X. stoljeću;

– u održanju hrvatskoga državnog subjektiviteta u hrvatsko-ugarskoj personalnoj uniji;

– u samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora godine 1527. o izboru kralja iz Habsburške dinastije;

– u samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora o pragmatičnoj sankciji iz godine 1712.;

– u zaključcima Hrvatskoga sabora godine 1848. o obnovi cjelovitosti Trojedne Kraljevine Hrvatske pod banskom vlašću, na temelju povijesnoga, državnoga i prirodnoga prava hrvatskog naroda;

– u Hrvatsko-ugarskoj nagodbi 1868. godine o uređenju odnosa između Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije i Kra*lje*vine Ugarske na temelju pravnih tradicija obiju država i Prag*ma*tič*ke sankcije iz godine 1712.;

– u odluci Hrvatskoga sabora 29. listopada godine 1918. o ras*kidanju državnopravnih odnosa Hrvatske s Austro-Ugarskom te o istodobnu pristupanju samostalne Hrvatske, s pozivom na povijesno i prirodno nacionalno pravo, Državi Slovenaca, Hrvata i Srba, proglašenoj na dotadašnjem teritoriju Habsburške Monarhije;

– u činjenici da odluku Narodnoga vijeća Države SHS o ujedinjenju sa Srbijom i Crnom Gorom u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1. prosinca 1918. godine), poslije (3. listopada 1929. godine) proglašenoj Kraljevinom Jugoslavijom, Hrvatski sabor nikada nije sankcionirao;

– u osnutku Banovine Hrvatske godine 1939. kojom je obnovljena hrvatska državna samobitnost u Kraljevini Jugoslaviji;

– u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Državne Hr*vatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifa*šis*tič*kog vijeća na*rodnog oslobođenja Hrvatske (1943.), a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947.) i poslije u ustavima Socijalističke Republike Hrvatske (1963.-1990.), na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izrađenom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost. Novim Ustavom Republike Hrvatske (1990.) i pobjedom u Domovinskom ratu (1991.-1995.) hrvatski je narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.

Polazeći od iznesenih povijesnih činjenica, te općeprihva*će*nih načela u suvremenu svijetu i neotuđivosti i nedjeljivosti, neprenosivosti i nepotrošivosti prava na samoodređenje i državnu suverenost hrvatskog naroda, uključujući i neokrnjeno pravo na odcjepljenje i udruživanje, kao osnovnih preduvjeta za mir i stabil*nost međunarodnog poretka, Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika autohtonih nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Madžara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN i zemalja slobodnoga svijeta.

Poštujući, na slobodnim izborima odlučno izraženu volju hrvatskoga naroda i svih građana, Republika Hrvatska oblikuje se i razvija kao suverena i demokratska država u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost, slobode i prava čovjeka i državljanina, te promiče njihov gospodarski i kulturni napredak i socijalno blagostanje.

II. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država.

U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.

Članak 2.

Suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv.

Suverenitet Republike Hrvatske prostire se nad njezinim kopnenim područjem, rijekama, jezerima, prokopima, unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim morem te zračnim prostorom iznad tih područja.

Republika Hrvatska ostvaruje, u skladu s međunarodnim pravom, suverena prava i jurisdikciju u morskim područjima i u pod*morju Jadranskoga mora izvan državnoga područja do granica sa susjedima.

Hrvatski sabor i narod neposredno, samostalno, u skladu s Us*tavom i zakonom, odlučuje:

- o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj;

– o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime;

– o udruživanju u saveze s drugim državama.

Saveze s drugim državama Republika Hrvatska sklapa zadr*ža*vajući suvereno pravo da sama odlučuje o prenesenim ovlastima i pravo da slobodno iz njih istupa.

Članak 3.

Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.

Članak 4.

U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom.

Članak 5.

U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.

Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.

Članak 6.

Osnivanje političkih stranaka je slobodno.

Unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti sukladno temeljnim ustavnim demokratskim načelima.

Stranke moraju javno polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine.

Protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokrat*skog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske. O protuustavnosti odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske.

Zakonom se uređuje položaj i financiranje političkih stranaka.

Članak 7.

Oružane snage Republike Hrvatske štite njezin suverenitet i neovisnost te brane njenu teritorijalnu cjelovitost.

Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći njezine granice ili djelovati preko njezinih granica samo na temelju prethodne odluke Hrvatskoga sabora.

Oružane snage mogu prijeći granice Republike Hrvatske u sklopu vježbi u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora te radi pružanja humanitarne pomoći i bez prethodne odluke Hrvatskoga sabora.

Članak 8.

Granice se Republike Hrvatske mogu mijenjati samo odlu*kom Hrvatskoga sabora.

Članak 9.

Hrvatsko državljanstvo, njegovo stjecanje i prestanak uređuje se zakonom.

Državljanin Republike Hrvatske ne može biti prognan iz Republike Hrvatske niti mu se može oduzeti državljanstvo, a ne može biti ni izručen drugoj državi.

Članak 10.

Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom.

Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske.

Članak 11.

Grb Republike Hrvatske povijesni je hrvatski grb čija je osnovica 25 naizmjeničnih crvenih i bijelih (srebrenih) polja.

Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave, s povijesnim hrvatskim grbom u sredini.

Himna je Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino«.

Opis povijesnoga hrvatskog grba i zastave i tekst himne te uporaba i zaštita tih i drugih državnih znamenja uređuje se zakonom.

Članak 12.

U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo.

U pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanima zakonom.

Članak 13.

Glavni je grad Republike Hrvatske Zagreb.

Zakonom se uređuje položaj, djelokrug i ustroj glavnog grada Zagreba.

III. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

1. ZajedniČke odredbe

Članak 14.

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi su pred zakonom jednaki.

................
monkul is offline   Reply With Quote
Old 05-01-2010, 08:59 PM   #122
euskadi
Senior Member
 
euskadi's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: na kvarneru
Posts: 475
euskadi is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by monkul View Post
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
(pročišćeni tekst)

I. IZVORIŠNE OSNOVE

Izražavajući tisućljetnu nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost hrvatskoga naroda, potvrđenu slijedom ukupnoga povijesnoga zbivanja u različitim državnim oblicima te održanjem i razvitkom državotvorne misli o povijesnom pravu hrvatskoga naroda na punu državnu suverenost, što se očitovalo:
................
sta je pisac tio reci'??moje pravo je ne ici glasat za lopine i masone i ne zelim da mi takvi budu predsjednici i zato ne sudjelujem u farsi vec godinama i sta se mene tice moze dalaj lama postat predsjednik kad od toga nikakve koristi jer nama ce bit isto

Last edited by Faca; 12-01-2010 at 09:56 AM. Reason: Nauči se quotat
euskadi is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2010, 03:51 PM   #123
BILI ANDJEO
Barba's Backup Boy
 
BILI ANDJEO's Avatar
 
Join Date: Mar 2005
Posts: 2,973
BILI ANDJEO will become famous soon enough
Default

__________________
http://www.hnkhajduk.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=40&dateline=116073336  0
BILI ANDJEO is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2010, 04:15 PM   #124
psihijatrija
Šta da?
 
psihijatrija's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Location: SJEVER
Posts: 6,654
psihijatrija will become famous soon enough
Default

slušaj ti anđeo bora čorba,da te nisam vfidio više da pišeš na ovom forumu konjujedan
__________________
Lažna propaganda novinarskih lica,servirana od strane domacih izdajica,pokvaren sistem i "legende kluba" što prodaju čast za šaku kuna,već više od stolječa ništa novo,prošli smo gore,proći će i ovo.
SAD ILI NIKAD,ZA VELIKI HAJDUK!
psihijatrija is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2010, 04:20 PM   #125
monkul
Jeremija
 
monkul's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: kod drage vode....
Posts: 13,273
monkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the rough
Default

pisac ( ) je htio reći....DALMACIJA uber alles.

a "nacrtao" je podatak da je Hrvatska sekularna država!!! samo to, ništa više, ni manje. niti te pozvat da izađeš na izbore niti za koga da glasaš.
niti ti reći niti pomisliti reći, da si ovakav ili onakav zato jer glasaš ili ne glasaš.

pozdrav od DMO-e.. Dalmatinske masonske organizacije.
monkul is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2010, 06:33 PM   #126
BILI ANDJEO
Barba's Backup Boy
 
BILI ANDJEO's Avatar
 
Join Date: Mar 2005
Posts: 2,973
BILI ANDJEO will become famous soon enough
Default

svatko to percepcira na svoj način

a tebi psihijatrija... hristos se rodi... rodi rodi ima već dva tjedna
__________________
http://www.hnkhajduk.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=40&dateline=116073336  0
BILI ANDJEO is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2010, 08:20 AM   #127
euskadi
Senior Member
 
euskadi's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: na kvarneru
Posts: 475
euskadi is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by monkul View Post
pisac ( ) je htio reći....DALMACIJA uber alles.

a "nacrtao" je podatak da je Hrvatska sekularna država!!! samo to, ništa više, ni manje. niti te pozvat da izađeš na izbore niti za koga da glasaš.
niti ti reći niti pomisliti reći, da si ovakav ili onakav zato jer glasaš ili ne glasaš.

pozdrav od DMO-e.. Dalmatinske masonske organizacije.
ova ti je dobra,jel ti znas s kim igramo sad pripreme posto su Masoni u sve upuceni
euskadi is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2010, 01:52 PM   #128
Grizli Adams
Senior Member
 
Grizli Adams's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 2,938
Grizli Adams is on a distinguished road
Default

Milan Bandic - Hajducko srce
Milance je srcem uz Hajduka

Nakon ovoga ko moze a da ne glasa za naseg rvatinu, katolika, patriota, domoljuba, radnika, istinoljupca...

Mi s Milanom, Milan s nama crveni su pod nogama

__________________
"Situaciona opstojnost vas tjera da se prilagođavate svim aspektima mogućih novonastalih situacija, i to koristimo kako bi se snašli u ovom trenutku" - ARISTOTEL, 4. st. pr. Kr.
Grizli Adams is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2010, 02:06 PM   #129
Faca
bavo Aduk :)
 
Faca's Avatar
 
Join Date: Mar 2005
Location: Split
Posts: 3,633
Faca has disabled reputation
Send a message via ICQ to Faca
Default

HAHA
__________________
Vidjeli ste ih - Te turobne humke, Rake heroja, Što mrijeti su znali.
Pođite sada, al pođite šutke! Znajte da oni i za vas su pali...

Faca is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2010, 07:30 PM   #130
psihijatrija
Šta da?
 
psihijatrija's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Location: SJEVER
Posts: 6,654
psihijatrija will become famous soon enough
Default

napisao je netko na ovom forumu kad je moj predsjednik umro!!!
ovo je sve gamad,a samo sam molio boga da ne dobe kajin ili josipović!!! nadam se da baltazar neće pobjediti,ali neću ni za banditića glasat!!!
__________________
Lažna propaganda novinarskih lica,servirana od strane domacih izdajica,pokvaren sistem i "legende kluba" što prodaju čast za šaku kuna,već više od stolječa ništa novo,prošli smo gore,proći će i ovo.
SAD ILI NIKAD,ZA VELIKI HAJDUK!
psihijatrija is offline   Reply With Quote
Old 09-01-2010, 09:09 PM   #131
monkul
Jeremija
 
monkul's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: kod drage vode....
Posts: 13,273
monkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the rough
Default

Quote:
Originally Posted by euskadi View Post
ova ti je dobra,jel ti znas s kim igramo sad pripreme posto su Masoni u sve upuceni

koji bi ja bio mason da ti sve tajne s kim igramo odam?
monkul is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2010, 12:57 AM   #132
monkul
Jeremija
 
monkul's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: kod drage vode....
Posts: 13,273
monkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the rough
Default finila je i ova......:)

Dragi prijatelji, građanke i građani Republike Hrvatske,

U ovim trenucima pobjede iskreno zahvaljujem što ste izašli na ove izbore i prepoznali moj program Nove pravednosti. Zahvaljujem svim građanima, bez obzira za koga su glasovali.

Pobijedili smo!

Pobjeda nije samo moja. To je pobjeda svih poštenih ljudi. Pobjeda koju slavimo svi. Svaki građanin ove zemlje večeras je pobjednik jer duboko vjerujem u to da je svačiji cilj bolja Hrvatska. Duboko vjerujem da svi želimo živjeti u zemlji u kojoj se rad plaća, a kriminal kažnjava, u zemlji socijalne sigurnosti i jednakih šansi za sve. Posebno, obraćam se građankama i građanima koji nisu glasovali za mene. Bit ću i Vaš predsjednik! Želim spajati, ne razdvajati.

Stojim ovdje pred svima Vama, bez obzira za koga ste glasovali, svima pružam ruku i kažem: služit ću vam, služit ću Hrvatskoj.

Zahvaljujem obitelji, a posebno supruzi Tatjani koja mi je uvijek u životu bila oslonac i podrška. Zahvaljujem kćerki Lani i svojim roditeljima koji su mi bili snažan oslonac i podrška.

Dopustite mi da zahvalim i svojim protukandidatima iz prvog kruga te protukandidatu u drugom krugu g. Bandiću na sudjelovanju u izborima.

Zahvaljujem predsjedniku Republike Hrvatske, gospodinu Stjepanu Mesiću, koji je u svojih deset godina predsjedničkog mandata dao izniman doprinos razvoju hrvatske demokracije i jačanju našeg položaja u međunarodnoj zajednici.

Posebnu zahvalnost dugujem SDP-u, mojoj stranci, i njenom predsjedniku Zoranu Milanoviću, svim članovima stranke bez čije pomoći ne bih mogao organizirati ovako uspješnu kampanju.

Hvala i ostalim strankama koje su me podržale u drugom krugu, predsjedničkim kandidatima iz prvog izbornog kruga koji su me podržali, brojnim udrugama, braniteljima, ali i uistinu velikom broju građana koji su kao volonteri sudjelovali u ovoj kampanji i koji su mi podršku iskazivali bezbrojnim mail porukama ili na druge načine. Podrška tako širokog kruga ljudi znači da mi vjeruju kako mogu pomoći Hrvatskoj, kako mogu pomoći našim ljudima, neopterećen stranačkom pripadnošću.

Iskreno sam zahvalan i svom Izbornom stožeru, direktoru kampanje Mirandu Mrsiću kao i svim ostalim članovima Stožera koji su odradili sjajan posao. Bili smo velik ali dobro usklađen orkestar koji je uvježbao i danas premijerno izveo veliku Pobjedničku simfoniju. Repriza će biti za pet godina.

Građanke i građani Hrvatske,

Objavljujući svoju kandidaturu, istakao sam kako želim europsku hrvatsku. Hrvatska će biti jedna ode sjajnih zvijezda na europskom nebu. Ne samo po članstvu u EU, nego i po vrijednostima koje zastupamo: ljudska prava, prava nacionalnih manjina, vjerske slobode, demokracija i sloboda, razvijeno, radnička prava i socijalna pravda, kultura, obrazovanje i ekologija, neke su od najvažnijih.

Posebno, povjeravajući mi glas na ovim izborima, prepoznali ste potrebu da se ujedinimo u borbi s korupcijom i kriminalom koji su najozbiljnija prijetnja svakog gospodarskog razvoja, ali i svakog napretka društva uopće.

Domovinski rat i herojstvo hrvatskih branitelja i hrvatski antifašizam, rad, dostojna plaća, znanje i sposobnost kao kriteriji uspjeha, razumijevanje, tolerantnost prema drugima i drukčijima, istinska demokracija, to će biti vrijednosti na kojima ću temeljiti svoj mandat. Ne bojte se! Pobijedit ćemo ovu tešku ekonomsku krizu, pobijedit ćemo korupciju i kriminal, pobijetit ćemo siromaštvo i bijedu!

Krećemo zajedno na put ka novoj Hrvatskoj u velikom Savezu za pravdu. Mi smo snaga koja mijenja izgled ove zemlje, ruši temelje svih nepravdi i stvara bolju Hrvatsku. Stvara Novu pravednost, onu koja se temelji na radu, dostojanstvu, domoljublju i poštenju. Čeka nas velik posao, iskušenje koje ćemo svladati!

Hrvatska će konačno biti zemlja kakvu zaslužujemo, dom svih poštenih ljudi.

Na početku kampanje rekao sam vam: ja se pouzdajem u vas, a vi se možete pouzdati u mene. I sada, u izbornoj noći, u trenutku naše zajedničke pobjede mogu samo ponoviti: neću vas razočarati!

dr.ivo josipović
monkul is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2010, 08:13 AM   #133
baRBa
hAJMOOOOOOOO
 
baRBa's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Posts: 14,053
baRBa is a jewel in the roughbaRBa is a jewel in the roughbaRBa is a jewel in the rough
Default

Ma jeba te on vise...


Hajduk je moja stranka, Ibro je moj predsjednik
__________________
Bez pinezi i rišpeta rodilo se dite puka iz jubavi, iz dišpeta
Kontra mraku, kontra sili nareslo je ka iz vode i trkalo do slobode
Priko ognja, priko žica on je gubi, on je tuka, njegova smo svi mi dica
Isti tvrdi kruv smo jili, znači nam on puno više nego ća u foje piše
Sve prohodi, sve ne staje, svaka radost, svaka muka, život svakom svoje daje
Svi bi možda drugo bili ma u jednom svak se slaže od Hajduka nima draže
baRBa is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2010, 09:55 AM   #134
bašo
Member
 
bašo's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: split
Posts: 76
bašo is on a distinguished road
Default

ejti tu tu-tako milan naručuje devet čajeva u sobu 22
bašo is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2010, 12:21 PM   #135
Švabo
deutschtürke
 
Švabo's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Location: Split
Posts: 1,594
Švabo has a little shameless behaviour in the past
Default

nakraju sam i ja glasa za ovog Josipovića, mada sam se posli toga tija ić ispovidit, ali ovo šta je ovi Bandić prikaza kroz ovu kampanju je dno dna koje sam ikad vidija u Hrvatskoj politici...

osoba koja nezna spojit jednu prostoproširenu rečenicu, engleski neću ni spominjat, koja te laže u oči, ne odgovara na nijedno pitanje koje je postavljeno osim glupih demagoških fraza....... iskreno govoreći, nisam ima toliko loše mišljenje o njemu, jer ga nisan ima toliko prilike slušat, ali da je ova spodoba već 10 godina gradonačelnik najvećeg grada u RH, nemogu zamislit........
Švabo is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2010, 05:16 PM   #136
Mrky
Senior Member
 
Mrky's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 879
Mrky is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by Švabo View Post
nakraju sam i ja glasa za ovog Josipovića, mada sam se posli toga tija ić ispovidit, ali ovo šta je ovi Bandić prikaza kroz ovu kampanju je dno dna koje sam ikad vidija u Hrvatskoj politici...

osoba koja nezna spojit jednu prostoproširenu rečenicu, engleski neću ni spominjat, koja te laže u oči, ne odgovara na nijedno pitanje koje je postavljeno osim glupih demagoških fraza....... iskreno govoreći, nisam ima toliko loše mišljenje o njemu, jer ga nisan ima toliko prilike slušat, ali da je ova spodoba već 10 godina gradonačelnik najvećeg grada u RH, nemogu zamislit........
Prijatelju moj skidaj taj avatar. Josipović je samo jedna uglađena komunjara, koja će zacrvenit Hrvatsku, izmišljen u laboratoriju SDP-a sa Iblerovog trga, produkt i nastavljać Mesićeve politike, Haaga i ostalih centara moći belosvetske politike. Nisam sljedbenik Milana Bandića, ali smatram da Josipović nije ništa bolji. Pravda je samo komunistička utopija.
Mrky is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2010, 08:23 AM   #137
WB-VD
Senior Member
 
WB-VD's Avatar
 
Join Date: Mar 2005
Posts: 410
WB-VD will become famous soon enough
Default

nakraju sam i ja glasa za ovog Josipovića, mada sam se posli toga tija ić ispovidit

skini avatar, sramotiš nas koji vjerujemo u "naše" stvari, preporučam ti da staviš dugine boje


10 godina gradonačelnik najvećeg grada u RH, nemogu zamislit........

isto šta nitko tko imalo prati hrvatsku povijesnu scenu i razvoj ne može shvatiti kako su Mesić i Josipović postali predsjednici.


Uglavnom, neka nam, uvijek smo bili glupani, i ostali smo.
Austro-Ugarska, Habsburška monarhija, Europska unija, Tito, Cvetković, Mesić, Josipović, Jugoslavija, Riječka rezolucija, Rapalski ugovori, Londonski ugovori, Haag..
__________________
Hajduk
WB-VD is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2010, 01:02 PM   #138
19hst11
Senior Member
 
19hst11's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: na poljudu
Posts: 325
19hst11 is on a distinguished road
Default

samo se vi tješite da bi nan sa bandićen bilo bolje (iako neće bit bolje ni sa ovin, ka ni s nekin drugin )...i o kakvon komunizmu i crvenjenju Hrvatske vi govorite...pa komunizam ka sistem ne postoji već 20 godina ni u jačin komunističkin zemljama nego šta smo mi bili...i to najviše spominju baš bivše komunjare iz redova hdz-a, koji tako na jeftin način dolazi do glasova ljudi koji u u svojin glavama još uvik vide crvene...to ti je ona ruga se lonac loncu a oba cr(ve)na...
__________________
...malo mi je jedan život s tobom...
19hst11 is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2010, 06:24 PM   #139
monkul
Jeremija
 
monkul's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: kod drage vode....
Posts: 13,273
monkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the rough
Default

Quote:
Originally Posted by baRBa View Post
Ma jeba te on vise...


Hajduk je moja stranka, Ibro je moj predsjednik
jebali tebe ništa manje...


prodavaču magle.
bolje se utopit u utopiji nego plivat u (s) govnima.

monkul is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2010, 11:56 AM   #140
bašo
Member
 
bašo's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: split
Posts: 76
bašo is on a distinguished road
Default

Činjenica je da nam je ovo prvi predsjednik koji nije bija u zatvoru prije
obnašanja dužnost predsjednika države.
Tito,Tuđman,Mesić svi su bili i to politički zatvorenici.To je jedina prednost za sada na strani Josipovića.

Last edited by bašo; 13-01-2010 at 12:30 PM.
bašo is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 01:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svaki komentar na forumu je osobni stav pojedinca te se na nikakav način ne može povezati sa Hajduk OnLine stranicom, HNK Hajdukom, administratorima i moderatorima foruma.